URBANISM
Plan urbanistic general - Eficiență și siguranță

Un plan urbanistic general este mai mult decât necesar atunci când se dorește derularea etapelor de amenajare a teritoriului și dezvoltare a localităților. Este o analiză care cuprinde primele detalii care trebuie respectate în cazul definitivării unei construcții, fie ea personală sau comercială.

Noi îți garantăm elaborarea planului conform legislației în vigoare și implicit respectarea etapelor de execuție.

Ce este un plan urbanistic general?

Unplan urbanistic general(PUG) este un document elaborat de autoritățile locale sau regionale care reglementează dezvoltarea urbană într-o anumită zonă geografică. Este practic un instrument de planificare urbană care stabilește reguli, norme și orientări pentru dezvoltarea și organizarea teritoriului urban și rural.

PUG-ul cuprinde informații despre:

● Zonarea teritoriului în funcție de destinațiile de utilizare a solului (rezidențial, comercial, industrial, agricol, verde, etc.);

● Modalitățile de acces și de utilizare a infrastructurii (rețele de transport, rețele de utilități, etc.);

● Reglementările care vizează construcțiile și amplasarea lor;

● Reglementările cu privire la protecția mediului și a zonelor verzi;

● Reglementările privind amenajarea spațiilor publice (parcuri, piețe, bulevarde, etc.).

În general, PUG-ul este un instrument esențial pentru o dezvoltare urbană coerentă și durabilă, care asigură o utilizare optimă a terenurilor. Garantează, de asemenea, o calitate ridicată a vieții pentru locuitorii orașului sau regiunii respective.

Care sunt etapele unui plan urbanistic general?

Etapele unui plan urbanistic general Bucuresti (PUG) pot varia în funcție, dar în general includ următoarele:

Analiza și diagnosticul teritoriului - Într-o asemenea etapă se colectează și se analizează datele cu privire la specificațiile teritoriului și se identifică nevoile și problemele pe care le prezintă. Se iau în considerare următoarele aspecte: situația existentă, evoluția demografică, economia locală, mediul înconjurător, resursele disponibile și necesitățile comunității.

Definirea obiectivelor și strategiilor de dezvoltare - Se stabilesc obiectivele pe termen mediu și lung, precum și strategiile adecvate pentru a le atinge. Se iau în considerare factorii economici, sociali, culturali și ai mediului înconjurător care pot influența semnificativ rezultatele finale.

Elaborarea planului urbanistic - Etapa centrală a procesului de planificare urbană. Într-o asemenea fază se desenează harta teritoriului, se identifică zonele de dezvoltare și se stabilesc reglementările pentru utilizarea solului, infrastructură, amenajarea spațiilor publice și protecția mediului.

Consultarea publică - Este important ca planul urbanistic să fie supus dezbaterii publice și să se primească feedback-ul și sugestiile comunității. O asemenea activitate este vitală pentru a se asigura că planul este pe deplin acceptat de cetățeni și pentru a se putea face modificări în cazul în care sunt necesare.

Aprobarea și implementarea - După ce un plan urbanistic general Bucuresti este finalizat, trebuie aprobat de autoritățile competente. După aprobare, planul poate fi pus în aplicare prin elaborarea de reguli pentru construcție, dezvoltarea infrastructurii și alte măsuri necesare.

Monitorizarea și evaluarea - În final, planul urbanistic trebuie monitorizat și evaluat periodic pentru a se asigura că oferă grade sporite de siguranță și eficiență. Activitatea de monitorizare asigură că planul urbanistic rămâne relevant și adaptat la nevoile comunității.

În componența unui plan urbanistic general Bucuresti se regăsesc următoarele elemente:

● Planșe desenate;

● Memoriu tehnic;

● Regulament Local de Urbanism (RLU).

De ce să ne alegi pe noi?

Motivele pentru care ar trebui să colaborezi cu echipa noastră sunt variate. Ne mândrim cu o echipă specializată în domeniu, care oferă:

● Servicii calitative - Folosim doar echipamente și tehnici de lucru moderne, care garantează o precizie sporită.

● Colaborări eficiente - Ne bazăm pe importanța comunicării deschise, tocmai de aceea stabilim constant discuții telefonice sau întâlniri fizice cu beneficiarii proiectelor.

● Prețuri avantajoase - Luăm în calcul bugetul disponibil și adaptăm soluțiile în funcție de cerințele și nevoile tale.

Încă stai pe gânduri? Hai să vorbim mai multe la numărul de telefon 0736.480.048. Suntem disponibili de luni până vineri de la 08:00 la 21:00 sau sâmbăta de la 10:00 la 16:00!

Plan urbanistic zonal - Siguranță sporită

Spre deosebire de cel general, unplan urbanistic zonaleste indicat în cazul în care e vorba de implementare unor acțiuni mult mai specifice. Elaborarea sa este obligatorie în:

● Zone centrale sau din apropierea centrului orașului,

● Centre turistice sau zone de agrement,

● Locații care au fost supuse restructurării urbane,

● Zonele în care sunt amplasate construcții de patrimoniu,

● Parcuri industriale sau zone cu rol economic,

● Zone integrate în intravilan din extravilan.

Ce înseamnă plan urbanistic zonal?

Un plan urbanistic zonal(PUZ) este practic un document urbanistic care stabilește regulile și normele pentru dezvoltarea terenurilor dintr-o anumită zonă urbană. PUZ-ul este un instrument esențial pentru planificarea și dezvoltarea urbană, deoarece oferă ghiduri și restricții pentru utilizarea terenurilor, construcția clădirilor și dezvoltarea infrastructurii.

PUZ-ul poate fi elaborat pentru o anumită zonă a orașului, cum ar fi un cartier, o zonă industrială sau o zonă turistică. Poate include detalii precum:

● Tipurile de clădiri permise,

● Înălțimea maximă a construcțiilor,

● Densitatea locuirii,

● Utilizarea terenurilor (comercial, rezidențial, industrial etc.).

Sunt integrate, de asemenea, specificații cu privire la infrastructura necesară în acea zonă, cum ar fi:

● Drumuri,

● Rețele de apă și canalizare,

● Alimentare cu energie electrică etc.

PUZ-ul este aprobat de către autoritatea locală și este obligatoriu pentru toți dezvoltatorii care intenționează să construiască sau să dezvolte terenuri în zona specificată.Documentul poate fi modificat sau actualizat pe parcursul timpului pentru a se asigura că este adaptat la schimbările din comunitate și la nevoile de dezvoltare.

Ce modificări pot fi efectuate prin intermediul planului urbanistic zonal?

Planul urbanistic zonal(PUZ) poate include o serie de modificări și reglementări în privința dezvoltării teritoriului, în funcție de specificul zonei urbane în cauză.

Câteva dintre modificările care pot fi realizate prin intermediul unui PUZ includ:

● Schimbarea destinației terenului - Un PUZ poate fi utilizat pentru a schimba destinația unui teren, de exemplu, de la rezidențial la comercial sau industrial.

● Reglementarea înălțimii clădirilor - PUZ-ul poate fi utilizat pentru a stabili reguli cu privire la înălțimea clădirilor dintr-o anumită zonă.

● Stabilirea coeficienților de utilizare a terenului - Planul poate include reglementări care să limiteze numărul și dimensiunea clădirilor care pot fi construite pe un anumit teren.

Reglementarea densității de construcție -PUZ-ul poate stabili o densitate maximă de construcție pentru o anumită zonă. Un asemenea factor poate avea un impact semnificativ asupra traficului, mediului înconjurător și calității vieții în general.

Stabilirea zonelor verzi și a spațiilor publice -Documentul include reglementări care să protejeze zonele verzi și spațiile publice, precum și să stabilească zonele de acces public în jurul clădirilor publice sau monumentelor istorice.

Cele enumerate mai sus sunt doar câteva exemple de modificări care pot fi realizate prin intermediul unui plan urbanistic zonal. În general, obiectivele principale pe care le prezintă un plan urbanistic zonal Bucuresti sunt de a asigura o dezvoltare urbană armonioasă și sustenabilă.

Care sunt documentele necesare întocmirii unui PUZ?

Înainte de a trece la elaborarea unui plan urbanistic zonal Bucuresti trebuie să se întocmească următoarele:

Certificat de urbanism- Pentru a putea obține aprobarea PUZ-ului trebuie înainte de toate să depui documentația necesară pentru certificatul de urbanism. Pentru a-ți ușura munca și a evita din start problemele aferente birocrației, noi ne ocupăm de etapele aferente obținerii documentației.

Studii specifice- Într-o primă fază se întocmesc studiile topografic și geotehnic. Mai apoi, se trece la elaborarea celui de oportunitate, care presupune stabilirea gradului de fezabilitate pe care îl prezintă locația.

Pentru obținerea unui plan urbanistic zonal Bucuresti vei avea nevoie de un specialist în domeniu, cu drept de semnătură. Echipa Hauze îți stă la dispoziție cu o echipă formată exclusiv din experți. Confortul și siguranța ta reprezintă scopurile noastre nr.1.

Ți-am stârnit curiozitatea? Hai să vorbim mai multe!

Plan urbanistic detaliu - Profesionalism și siguranță

În momentul în care ai achiziționat un teren și plănuiești etapele de construcție, vei avea nevoie de un plan urbanistic detaliu(PUD). Spre deosebire de PUZ, PUD presupune modificarea unei singure parcele de teren.

Pentru cei care nu cunosc termenii de specialitate sau pur și simplu își doresc să se bucure de confort sporit, noi stăm la dispoziția oricui. Avem experiența necesară pentru a duce la bun sfârșit etapa de întocmire a documentelor, cât și a celei de implementare a activităților propriu-zise.

Ce este un plan urbanistic detaliu?

Unplan urbanistic detaliu(PUD) este un document urbanistic care definește și reglementează aspectele specifice ale construcției unei clădiri într-o anumită zonă urbană.

PUD-ul este necesar în general după obținerea PUZ-ului (Planului Urbanistic Zonal) și înaintea începerii construcției efective a clădirii sau a ansamblului de clădiri.Planul trebuie să fie în conformitate cu reglementările și restricțiile stabilite în cadrul PUZ-ului și cu reglementările legale în vigoare. Poate cuprinde detalii precum dimensiunile clădirii, tipul de materiale utilizate în construcție precum și detalii cu privire la amplasarea a imobilului. Se iau în considerare și reglementările de amenajare a spațiilor verzi sau a zonelor publice din jurul construcției.

De asemenea, un plan urbanistic poate include și reglementări cu privire la:

● Circulația în zonă,

● Accesul la clădire,

● Parcări și alte aspecte logistice.

Scopul principal pe care îl prezintă PUD-ul este de a stabili reguli clare și precise pentru construirea clădirilor, pentru a asigura o dezvoltare urbană armonioasă.

Etape de obținere a PUD-ului

Obținerea unui plan urbanistic de detaliu (PUD) necesită următoarele etape:

Consultarea autorităților locale -Primul pas în obținerea unui PUD este de a contacta autoritățile locale și de a discuta despre proiectul aflat în derulare. Ei sunt cei care vor putea oferi informații relevante cu privire la reglementările locale, procedurile de obținere a PUD-ului și orice alte cerințe de obținere.

Elaborarea proiectului -Odată ce ai obținut informațiile necesare de la autoritățile locale, următorul pas este de a elabora un proiect detaliat. Planul va include planurile și detaliile tehnice ale construcției propuse, precum și orice alte informații specifice solicitate de autorități.

Depunerea cererii de emitere a PUD-ului -După elaborarea proiectului, se va depune o cerere oficială pentru emiterea PUD-ului la instituțiile locale competente. Cererea trebuie să includă toate documentele necesare și să fie în conformitate cu reglementările locale.

Evaluarea cererii și a proiectului- Autoritățile avizate vor evalua cererea și proiectul depus. Vor verifica dacă cele două elemente sunt în conformitate cu reglementările locale și cu planurile de amenajare a teritoriului. În funcție de complexitatea proiectului și de procedurile locale, etapa poate dura câteva luni.

Emiterea PUD-ului -Dacă cererea și proiectul sunt acceptate, autoritățile locale vor emite PUD-ul. Documentul va include reglementările și condițiile specifice ale construcției propuse, precum și cerințele specifice și restricțiile impuse de autorități. Este important să se respecte toate condițiile impuse de PUD pentru a evita amenzile sau eventualele situații neplăcute.

Implementarea proiectului -Imediat după obținerea unui plan urbanistic de detaliu , următorul pas este implementarea proiectului. Procesul implică obținerea permiselor de construcție, executarea lucrărilor și finalizarea proiectului conform condițiilor și reglementărilor impuse de PUD.

Cu ce te putem ajuta noi?

La fel ca în cazul PUG și PUZ, trebuie să existe un arhitect urbanist care să se ocupe de întocmirea documentelor și implementarea activităților.

La Hauze vei găsi personal calificat în domeniu, cu experiență. Îți stăm la dispoziție pentru a-ți oferi servicii profesionale și grade sporite de siguranță. Luăm în calcul atât specificațiile tehnice ale proiectului, cât și nevoile și cerințele tale în materie de construcție. Oferim doar soluții personalizate, care să răspundă întocmai așteptărilor tale. În plus, îți luăm de pe cap responsabilitatea întocmirii documentelor necesare.

Contactează-ne acum pentru mai multe detalii despe plan urbanistic de detaliu !

Studii de fundamentare - Esențiale unui PUG complet

Activitățile aferente unor studii de fundamentare se derulează înainte întocmirii documentației necesare unui plan urbanistic general. Principalul scop pe care îl prezintă este de a analiza situația actuală și perspectivele dezvoltării unei zone geografice. Creează practic premisele ideale elaborării corecte a unui plan urbanistic, ceea ce elimină din start eventualele probleme sau situații neplăcute.

Avantajele unor studii de fundamentare

Derularea unor studii de fundamentare vine la pachet cu numeroase beneficii precum:

Identificarea problemelor și a oportunităților- Studiile de fundamentare permit identificarea riscurilor și posibilităților de evoluție din zona geografică în cauză. Sunt vizate aspecte precum infrastructura, serviciile publice, economia și comunitatea locală.

Definirea unei viziuni clare - Studiile devin instrumente ideale prin care se poate ajunge la crearea unei viziuni eficiente pentru dezvoltarea zonei respective. Totul este adaptat în funcție de nevoile și dorințele comunității locale, ceea ce reprezintă un plus atât pentru locatari, cât și pentru echipa de specialiști.

Creșterea eficienței- Prin identificarea oportunităților și a problemelor, studiile de fundamentare ajută la creșterea eficienței dezvoltării urbane. Sunt optimizate resursele disponibile și implicit eliminate cheltuielile inutile.

Coerența și continuitatea dezvoltării urbane - Prin definirea unor strategii și măsuri concrete, care să asigure o dezvoltare armonioasă a zonei. Sunt luate în calcul în reglementările și standardele de calitate și siguranță aflate în vigoare.

Îmbunătățirea calității vieții - Prin creșterea accesibilității la servicii publice, reducerea poluării și creșterea spațiilor verzi și de agrement. Studiile de fundamentare ajută la crearea unui tot armonios, perfect funcțional.

Promovarea implicării comunității- Poate fi promovată participarea comunității la procesul decizional, prin organizarea de consultări și dezbateri publice. Astfel, sunt luate în considerare nevoile și dorințele locuitorilor zonei respective, ceea ce elimină din start eventualele nereguli sau nemulțumiri.

Ce conțin studiile de fundamentare?

În componența unor studii de fundamentarese regăsesc în general următoarele aspecte:

Analiza situației actuale - O analiză detaliată a caracteristicilor zonei geografice respective, care cuprinde date despre terenuri, clădiri, circulație, transport, utilități, zone verzi, monumente istorice, activități economice și sociale etc.

Analiza nevoilor și oportunităților- Oriunde există loc de mai bine. Studiile întreprinse arată potențialul pe care îl prezintă zona unde se va derula proiectul. Se va ține cont de factorii sociali, economici, culturali și de mediu.

Propuneri de dezvoltare- Care pot să vizeze construirea de noi clădiri, reabilitarea și modernizarea celor existente, dezvoltarea infrastructurii de transport sau creșterea spațiilor verzi și a zonelor de agrement. Se iau în calcul inclusiv strategii pe termen lung, care să țină cont de nevoile și oportunitățile identificate.

Evaluarea impactului - Se va analiza dacă și cum dezvoltarea zonei respective va avea o influență asupra mediului înconjurător, a economiei locale și a comunității.

În general, studii de fundamentare pug reprezintă o componentă esențială a procesului de elaborare a unui plan urbanistic general. Oferă o bază solidă pentru definirea obiectivelor, strategiilor și măsurilor concrete ce vor fi incluse în planul final.

Cine efectuează studii de fundamentare PUG?

Studiile de fundamentare pentru un plan urbanistic general pot fi efectuate de către specialiști cu expertiză în domeniul urbanismului, arhitecturii, geografiei, sociologiei sau economiei. Pot fi luați în calcul toți cei care fac parte din domenii relevante pentru dezvoltarea urbană. Specialiștii pot fi angajați ai autorităților publice locale sau pot lucra în cadrul firmelor de consultanță specializate.

E ideal să alegi totuși o echipă multidisciplinară, coordonată de un urbanist sau un arhitect cu viziune globală asupra dezvoltării urbane. E important ca derularea unor studii de fundamentare pug să fie realizată cu profesionalism și rigurozitate, în conformitate cu standardele și reglementările în vigoare.

Noi suntem aici să-ți oferim soluții pe termen lung și servicii executate conform standardelor înalte de profesionalism și responsabilitate.

Vrei să afli mai multe detalii despre oferta noastră? Contactează-ne acum la numărul de telefon 0736.480.048!

Studiu de oportunitate - Ideal pentru un PUZ eficient

Un studiu de oportunitate relevă momentul ideal în care se poate derula un plan urbanistic zonal. Include toate detaliile de care are nevoie echipa responsabilă de proiect pentru a ajunge la rezultatele dorite.

La Hauze ne place să ducem la bun sfârșit activități complete, tocmai de aceea, ne ocupăm cu atenție de toate etapele premergătoare planului urbanistic.

Care sunt avantajele unui studiu de oportunitate?

Există mai multe avantaje ale efectuării unui studiu de oportunitate în cazul unui plan urbanistic zonal, printre care se numără:

Identificarea oportunităților și amenințărilor zonei respective - Studiul de oportunitate poate identifica avantajele zonei respective, ceea ce poate ajuta la dezvoltarea unei strategii mai bine adaptate la specificul zonei și la nevoile comunității.

Evaluarea fezabilității - Planul poate evalua fezabilitatea unui plan urbanistic zonal, prin identificarea avantajelor și dezavantajelor unei anumite strategii de dezvoltare urbanistică. Alegerea celei mai bune opțiuni se face în urma unei analize amănunțite a situației.

Îmbunătățirea procesului de elaborare a planului urbanistic zonal - Studiul poate avea un impact pozitiv asupra procesului de elaborare a planului urbanistic zonal. Se stabilește o etapă consultativă cu părțile interesate și comunitatea locală, ceea ce poate crește transparența și sustenabilitatea planului.

Promovarea dezvoltării durabile -Studiul identifică soluțiile și recomandările ideale pentru dezvoltarea urbanistică a zonei respective. Sunt elaborate ideile cu cea mai mare aplicabilitate, care iau în considerare nevoile comunității și protecția mediului.

Reducerea costurilor și riscurilor -Elaborarea studiului poate ajuta la reducerea costurilor și riscurilor prin identificarea problemelor și amenințărilor în stadiile incipiente și prin oferirea de soluții eficiente de rezolvare.

În concluzie, efectuarea unui studiu de oportunitate îți va fi de mare folos în procesul de dezvoltare urbanistică. Este un pas esențial în crearea premiselor ideale unei zone armonioase din toate punctele de vedere.

Ce conține un studiu de oportunitate?

În elaborarea unui plan urbanistic zonal, un studiu de oportunitate PUZ este o analiză detaliată a teritoriului care urmează să fie cuprins de planul respectiv.Scopul principal pe care îl prezintă este de a identifica oportunitățile de dezvoltare urbanistică a acelei zone. Studiul de oportunitate poate include analize și evaluări în ceea ce privește:

● Caracteristicile terenului, cum ar fi topografia, geologia, solul, hidrologia, etc.

● Infrastructura existentă și nevoile de dezvoltare a infrastructurii, cum ar fi drumurile, rețelele de utilități, serviciile publice, etc.

● Zonele verzi, parcurile sau alte amenajări publice și spațiile libere disponibile pentru dezvoltare.

● Utilizarea actuală a terenurilor și dezvoltarea ulterioară a zonei.

● Potențialul de dezvoltare economică, cum ar fi oportunitățile de afaceri sau de investiții.

● Impactul social și cel asupra mediului înconjurător.

Studiul de oportunitate poate oferi recomandări și soluții pentru dezvoltarea urbanistică durabilă a zonei respective, care să ia în considerare nevoile comunității și protecția mediului. Prin intermediul său sunt respectate întocmai reglementările locale și naționale, ceea ce reprezintă un plus pentru beneficiarii proiectelor.

De ce să ne alegi pe noi?

În mod evident, toate etapele aferente unui studiu de oportunitate PUZ trebuie derulate de specialiști în domeniu. Noi dispunem de o echipă formată exclusiv din persoane cu pregătire în dezvoltare urbanistică, ceea ce ne ajută să ajungem mereu la rezultatele dorite. Suntem atenți la detalii, responsabili și dornici să încheiem colaborări avantajoase.

Printre valorile pe care le respectăm întotdeauna se numără:

Corectitudine- Ne dorim să oferim rezultate excepționale de fiecare dată, tocmai de aceea respectăm deadline-urile și cerințele beneficiarilor.

Respect - Am dezvoltat un simț de răspundere foarte mare de-a lungul timpului, ceea ce ne ajută să eliminăm din start eventualele probleme sau neînțelegeri.

Transparență- Comunicăm deschis și suntem suficient de pregătiți pentru a accepta orice fel de provocare în materie de proiectare și execuție.

Vrei să te bucuri de servicii profesionale?

Contactează acum echipa noastră pentru mai multe detalii despre elaborarea unui studiu de oportunitate PUZ!

Documentații obținere avize PUD / PUZ

Etapele aferente pentru documentatie obtinere PUZ sunt necesare pentru derularea corectă a soluțiilor de dezvoltare urbanistică. Orice greșeală care intervine în procesul de documentare poate afecta semnificativ rezultatul final. Calitatea proiectului este pusă în pericol, dar și bugetul beneficiarului.

Tocmai de aceea, toate activitățile trebuie derulate cu profesionalism, responsabilitate și multă atenție la detalii.

Diferența dintre PUD și PUZ

Înainte de a elabora o documentatie obtinere PUZ trebuie să știi mai întâi care sunt diferențele majore între cele două avize specificate în certificatul de urbanism.

Planul Urbanistic Zonal (PUZ) și Planul Urbanistic de Detaliu (PUD) sunt două tipuri diferite de documente de urbanism, cu scopuri și obiective distincte.

PUZ-ul este un document de planificare urbanistică care are ca obiectiv reglementarea utilizării terenurilor și construcțiilor într-o anumită zonă. De obicei, locația identificată este mai mare decât cea acoperită de un PUD. Planul stabilește condițiile de utilizare a terenurilor și normele cu privire la construcțiile și serviciile publice. Integrează, de asemenea, reglementări specifice, cum ar fi:

● Indicatorii urbanistici,

● Regimul de înălțime și de gabarit al clădirilor,

● Destinația clădirilor și a terenurilor aferente.

Și lista poate continua.

Pe de altă parte, PUD-ul este un document mai detaliat, care reglementează condițiile de amplasare și construire a clădirilor într-o anumită zonă, conform prevederilor PUZ. În general, se adresează unei singure parcele și prezintă informații detaliate cu privire la amplasamentul și definitivarea construcțiilor.

PUZ-ul este mai degrabă un document de nivel general, pe când PUD-ul conține informații mult mai detaliate.

Totuși, în ambele situații - atât pentru documentatie obtinere PUZ, cât și pentru PUD - e nevoie de o echipă specializată. Trebuie să existe un arhitect sau urbanist cu drept de semnătură, care poate evalua corect planurile.

Documentatie obtinere PUZ - Acte necesare

Pentru a întocmi documentația necesară unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și unui Plan Urbanistic de Detaliu (PUD), sunt necesare următoarele documente :

Studiul de fundamentare –Este un document ce cuprinde justificarea necesității PUZ-ului sau PUD-ului, precum și caracteristicile generale ale zonei ce urmează să fie dezvoltată.

Regulamentul local de urbanism –Care stabilește normele și regulile de construcție și urbanism pentru zona respectivă.

Planurile topografice – Hărți detaliate ale zonei care urmează să fie dezvoltată, care vizează toate caracteristicile topografice, cum ar fi curbele de nivel, drumurile și clădirile existente.

Planurile arhitecturale – Reprezintă planurile detaliate pentru construcțiile ce urmează a fi ridicate în zona respectivă.

Raportul de impact asupra mediului –Cuprinde analiza impactului pe care dezvoltarea zonei îl va avea asupra mediului înconjurător și a măsurilor ce trebuie luate pentru minimizarea impactului.

Avizul instituțiilor publice –Unele dintre cele mai importante elemente. Sunt eliberate de instituțiile publice care au competență în domeniul urbanismului și construcțiilor, cum ar fi Direcția de Sănătate Publică sau Direcția de Protecție a Mediului.

Toate documentele menționate mai sus trebuie întocmite conform prevederilor legale în vigoare și depuse la autoritățile locale competente. Numai așa se poate obține aprobarea PUZ-ului sau PUD-ului.

De ce să ne alegi pe noi?

Avem o experiență vastă în obținerea unor documentatii de urbanism. În echipa noastră vei găsi doar persoane cu experiență în domeniu care pun accent pe:

● Calitate premium - Pentru noi e foarte important să îndeplinim chiar și cele mai complexe cerințe. Tocmai de aceea nu spunem NU provocărilor. Calitatea este mereu cuvântul cheie.

● Funcționalitate - Suntem la curent cu noile schimbări apărute la nivel legislativ și aplicăm în mod corect regulile pentru întocmirea unor documentatii de urbanism.

● Siguranță - Respectăm prevederile aflate în vigoare, cât și cerințele beneficiarilor, tocmai pentru a obține performanțe extraordinare.

Suntem gata să derulăm documentatii de urbanism conform cerințelor. Acordăm atenție fiecărui detaliu și oferim soluții personalizate.

Vrei să afli mai multe despre serviciile noastre? Nu ezita să intri în secțiunea de contact pentru a ne lăsa un mesaj!

Contacteaza-ne
Lucram de luni - vineri : 08.00 - 21.00 sambata : 10.00 - 16.00
Proiectare
0736.480.048
Executie
0728.873.254
Chat Online
Incepeti un chat
Scrie-ne
office@hauze.ro
PROIECTARE GENERALA
Vezi mai multe
EXECUTIE SI MANAGEMENT DE PROIECT
Vezi mai multe
DESIGN INTERIOR, RENOVARI SI RECOMPARTIMENTARI
Vezi mai multe
PEISAGISTICA SI AMENAJARI INTERIOARE
Vezi mai multe
SISTEME DE ENERGIE ALTERNATIVA
Vezi mai multe
INTERVENTII ASUPRA CONSTRUCTIILOR EXISTENTE
Vezi mai multe
CONSULTANTA DE SPECIALITATE
Vezi mai multe
STUDII TEREN SI STUDII SPECIALIZATE
Vezi mai multe